Miễn phí 01 Kem Eco hoặc 01 Espresso cho mỗi món ăn tại Ecoplace (từ 1/5/2016 đến 31/10/2016)

tang Kem & Espresso.