Giờ vàng Bia tươi từ 19h00 đến 20h00 Hàng ngày: Uống 1 Tặng 1